Briç

♣ TREFL : Sinek, Destedeki 4 renkten en küçük olanı, C ile gösterilir.
♦ KARO : Trefl renginin bir büyüğü D ile gösterilir.
♥ KÖR : Kupa, Karo renginin bir büyüğü H ile gösterilir .
♠ PİK : Maça, Kör renginin bir büyüğü S ile gösterilir. Renklerin en güçlüsüdür.
MAJÖR : ♠ PİK ve ♥ KÖR renkleri. Sayı değeri Book dan fazla alınan her löve için 30 sayıdır. Ancak bu sayının alınabilmesi için söylenmiş olan kontratın en azından tam yapılması şarttır.
SANZATU : Kozsuz oyun anlamına gelir NT ile gösterilir. Bütün renklerden daha güçlüdür. 1.cisi 40 diğerleri 30 sayıdır.
GAME (ZON - MANŞ - OYUN) : Bir veya birkaç kontrat oynamak suretiyle 100 yada daha fazla sayı toplamak. ONöR PUANI : Kısaca HCP ile gösterilir. Elde bulunan As, Rua, Dam ve Valelere verilen değerler. UZUNLUK PUANI : El değerlendirirken hesaplanan elimizdeki uzunluklara verilen puan. Renkte uzunluk varsa (4ten fazla kağıt) o uzunluk için eklenen puan.
KISALIK PUANI : Ortağın söylediği renkte tutuş olduğu durumlarda herhangi bir renkte kısalık varsa (Şikan, Singleton veya Doubleton) o kısalık için eklenen puan.
TUTUŞ PUANI : Ortağın söylediği renkte tutuş olduğu durumlarda Onör Puanı+Kısalık Puanı = Tutuş Puanı
TOPLAM PUAN : Onör Puanı+Uzunluk Puanı = Toplam Puan
ŞİKAN (CHICANE) - VOID : Herhangi bir renkten elde hiç bulunmaması
SINGLETON : Herhangi bir renkten elde sadece bir kart bulunması.
DOUBLETON : Herhangi bir renkten elde iki kart bulunması.
DEKLARASYON : Kartları dağıtan kişinin yapacağı arttırma konuşması veya pas geçmesi ile başlar. Son yapılan konuşmadan sonraki üç oyuncunun üst üste pas demesi ile sona erer. Oynanacak olan kontratın seviyesini ve şeklinin belirlenmesi işlemidir.
DEKLARAN : Arttırma konuşmaları bittikten sonra kararlaştırılan kontratı oynayan kişi.
DEALER : Kartları dağıtan ve arttırma konuşmalarını başlatan kişi.
DUMMY : Deklaranın ortağıdır. Atak edildikten sonra elindeki kartları, kozlar kendisine göre sağ başta olmak üzere, büyük kartlar kendisine,küçük kartlar deklarana doğru gelecek şekilde dizer. Yalnızca deklaranın direktifi ile, açtığı kartlardan verir. Kendi inisiyatifini kullanamaz oyuna karışamaz, fikir belirtemez .

ATAK : Arttırma konuşmaları bittikten sonra oyun bölümüne geçilebilmesi için deklaranın solundaki oyuncunun herhangi bir kartını yüzü masaya açık gelecek şekilde oynaması.
KAPALI ATAK : Atak kartının yere kapalı olarak konulması. Bundan sonra deklaranın işaret etmesi ile bu kartın yüzü çevrilir ve daha sonra da dummy kartlarını açar.
FİT (TUTUŞ) : Uyum. İki ortağın ellerinde aynı renkten en az 8 kart bulunması.
YARIM TUTUŞ : Bir elde en fazla 3 kart, Toplam en az 8 kart olması durumu, olmalı (5-3, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3 vb..)
TAM TUTUŞ : İki eldede en az 4 kart, Toplam en az 9 kart olması durumu (5-4, 6-4, 5-5, 6-5, 7-5 vb..)
NOT : 4-4 dağılım Tam Tutuş sayılabilir. Ama biz yarım tutuş diyoruz
LöVE : 4 oyuncunun da birer kart oynaması ile oluşan 4 kartlık guruba verilen ad .
BOOK : Deklaran tarafından alınan ilk altı löveye verilen isim. (Arttırma konuşmalarıyla birlikte book un değeri de yükselir.)
LİMİT KONUŞMA : Oyunculardan birinin elinin durumunu özelliklede puanını dar sınırlar içinde ortağına söylemesi
FORSİNG KONUŞMA : Oyunculardan birinin ortağının pas geçemeyeceği bir konuşma yapması
NON FORSİNG KONUŞMA : Oyunculardan birinin ortağının pas geçebileceği bir konuşma yapması. (Bütün limit konuşmalar NF dir.)
PERDAN : Kayıp kağıt.
PARTAJ : Belli bir rengin, rakiplerin elindeki eşit dağılımı. (3-3)
UVERTüR PUAN : El açmak için gereken minimum puan(12 p).
KUP LöVESİ : Kozla çakarak kazanılan löve.
EKSPAS : Atılan empasın tutmaması üzerine kozla çakmak.
APEL : Sinyal.
DEFOS : Kağıt yemek.
BIEN : Tam.
ENDİKASYON : Bütün renklerin eşit dağılımı.
ANTRE : Alıcı kağıt.
SUR TABLE Batarı olmayan.

Copyrights © 2017 All Rights Reserved by Ybisk
+90 532 500 07 05
info@ybisk.com · +90 252 385 50 54 ·